Um Landsbankann

Landsbankinn hf. var stofnaður 7. október 2008 en saga forvera hans, Landsbanka Íslands hf. (nú LBI hf.), nær allt aftur til ársins 1886. Landsbankinn er stærsta fjármálafyrirtæki landsins. Bankinn veitir einstaklingum, fyrirtækjum og fjárfestum trausta og alhliða fjármálaþjónustu sem byggir á langtíma viðskiptasambandi.

Landsbankinn annast hefðbundna útlána- og innlánastarfsemi en sinnir einnig markaðsviðskiptum, sjóðastýringu í dótturfélaginu Landsbréfum, fyrirtækjaráðgjöf, einkabankaþjónustu og eignastýringu. Höfuðstöðvar Landsbankans eru við Austurstræti 11 í Reykjavík og nærliggjandi húsum en þær hafa verið á því svæði frá upphafi. Árið 2017 tók bankaráð Landsbankans ákvörðun um að byggja húsnæði fyrir starfsemi bankans að Austurbakka 2 við Austurhöfn í Reykjavík. Landsbankinn rekur enga starfsemi utan Íslands.

Í árslok 2019 átti ríkissjóður Íslands 98,2% eignarhlut í Landsbankanum. Landsbankinn átti sjálfur 1,56% hlut. Aðrir hluthafar, sem eru núverandi og fyrrverandi starfsfólk Landsbankans og fyrrum stofnfjáreigendur í Sparisjóði Vestmannaeyja og Sparisjóði Norðurlands (aðrir en íslenska ríkið), áttu 0,24%.

Markaðshlutdeild Landsbankans á einstaklingsmarkaði mældist 37,2% á árinu 2019 í könnunum Gallup. Landsbankinn hefur verið með hæstu markaðshlutdeild á einstaklingsmarkaði sex ár í röð. Kannanir Gallup sýna að á sama tíma hefur traust til bankans og ánægja með þjónustuna aukist jafnt og þétt.

Markaðshlutdeild - Einstaklingsmarkaður

Hjá Landsbankanum, ásamt dótturfélögum, störfuðu 943 manns í 893 stöðugildum í árslok 2019. Þar af eru 60% konur og 40% karlar. Kynjahlutföllin eru óbreytt á milli ára.

Allt starfsfólk bankans í bankastörfum eru meðlimir Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) og falla undir kjarasamninga Samtaka atvinnulífsins (SA) og Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF).

Um Landsbankann 31.12.2018  31.12.2019 Breyting  
Einstaklingar í viðskiptum við Landsbankann 126.746
129.943 2,5%
Fyrirtæki í viðskiptum við Landsbankann 13.670
14.584 6,7%
Útibú og afgreiðslur 37 37 0%
Stöðugildi 919
893 -2,8%
Helstu kennitölur (ma.kr.) 31.12.2017  31.12.2018 31.12.2019 
Hreinar rekstrartekjur 53.512
53.910
51.517
Hagnaður eftir skatta 19.766
19.260
18.235
Arðsemi eiginfjár eftir skatta 8,2%
8,2%
7,5%
Eiginfjárhlutfall  26,7%
24,9%
25,8%
Vaxtamunur eigna og skulda 2,5%
2,7%
2,4%
Kostnaðarhlutfall 46,1%
45,5%
42,6%
Heildareignir 1.192.870
1.326.041
1.426.328
Útlán sem hlutfall af innlánum viðskiptavina 153,0%
153,6%
161,1%
Kynjahlutfall starfsfólks
Fjöldi starfsmanna eftir ráðningarformi  Fastráðning Lausráðning Tímabundin ráðning Samtals
Karl 366 3 11 380
Kona 525 15 23 563
Samtals 891 18 34 943

Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum

Góðir stjórnarhættir Landsbankans leggja grunninn að traustum samskiptum hluthafa, bankaráðsmanna, stjórnenda, starfsfólks og annarra hagsmunaaðila og stuðla að hlutlægni, heilindum, gagnsæi og ábyrgð í stjórnun bankans. Landsbankinn fylgir viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti og gerðar eru reglulegar úttektir á því hvort stjórnarhættir bankans á hverjum tíma séu í samræmi við þær leiðbeiningar.

Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti tilkynnti í apríl 2019 að hún hefði endurnýjað viðurkenningu Landsbankans sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum. Það eru Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins, Nasdaq OMX Iceland og Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands sem standa að viðurkenningunni. Viðurkenningin byggir á úttekt Deloitte ehf. á stjórnarháttum bankans.Stjórnarháttayfirlýsingin í heild